top of page

סילאה

עם פרויקטים מוכחים ברחבי העולם ובארץ סילאה היא יצרן ארופאי מקורי וחדשן. אנו מציעים את כל מגוון הזרעות והציוד הנלווה לטרמינלים ומתקני תעשיה. הצעה מסחרית ללא תחרות הן לפתרונות כוללים והן וחלפים. הננדסה שלנו יכולה לסייע להתאים זרועות גם כחלק ממערכים שלמים. יותר איכות ויותר חסכון.

silea
bottom of page